Aktualizacja załącznika nr 2 - 10.07.20233  - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów   - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 13.07.2023 r.  - (Data opublikowania: 2023-07-13

Aktualizacja załącznika nr 3 - 10.07.20233 - Załacznik LSR - Plan dzialania - Zatwierdzony Aneksem nr 20 z dnia 11.07.2023 r.  - (Data opublikowania: 2023-07-13)

Aktualizacja załącznika nr 7 - 13.10.2022 - Załącznik Umowa Ramowa - Plan szkoleń - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 04.11.2022 r. - (Data opublikowania: 10.11.2022 r.)

Aktualizacja załącznika nr 3 - 07.03.2022 - Załacznik LSR - Plan dzialania - Zatwierdzony Aneksem nr 18 z dnia 14.04.2022 r.  - (Data opublikowania: 2022-04-16)

Aktualizacja załącznika nr 4 - 07.03.2022- Załacznik LSR - Budżet - Zatwierdzony Aneksem nr 18 z dnia 14.04.2022 r.  - (Data opublikowania: 2022-04-16)

Aktualizacja załącznika nr 2 - 17.12.2021  - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów   - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 29.12.2021 r.  - (Data opublikowania: 2021-12-31)

Aktualizacja załącznika nr 2 - 13.10.2021  - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów   - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 17.11.2021 r.  - (Data opublikowania: 2021-11-18)

Aktualizacja załącznika nr 3 - 13.10.2021 - Załacznik LSR - Plan dzialania - Zatwierdzony Aneksem nr 17 z dnia 10.11.2021 r.  - (Data opublikowania: 2021-11-17)

Aktualizacja załącznika nr 4 - 13.10.2021- Załacznik LSR - Budżet - Zatwierdzony Aneksem nr 17 z dnia 10.11.2021 r.  - (Data opublikowania: 2021-11-17)

Aktualizacja załącznika nr 2 - 15.06.2021  - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów   - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 28.06.2021 r.  - (Data opublikowania: 2021-06-30)

Aktualizacja załącznika nr 3 - 25.03.2021 - Załacznik LSR - Plan dzialania - Zatwierdzony Aneksem nr 16 z dnia 20.05.2021 r.  - (Data opublikowania: 2021-05-31)

Aktualizacja załącznika nr 4 - 25.03.2021- Załacznik LSR - Budżet - Zatwierdzony Aneksem nr 16 z dnia 20.05.2021 r.  - (Data opublikowania: 2021-05-31)

Aktualizacja załącznika nr 2 - 25.03.2021  - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów   - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 17.05.2021 r.  - (Data opublikowania: 2021-05-31)

Aktualizacja załącznika nr 7 - 01.12.2020  - Załacznik Umowa Ramowa - Plan szkoleń - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 08.12.2020 r.  - (Data opublikowania: 2020-12-17)

Aktualizacja załącznika nr 4 - 16.04.2020 - Załacznik LSR - Budżet - Zatwierdzony Aneksem nr 14 z dnia 27.05.2020 r.  - (Data opublikowania: 2020-06-03)

Aktualizacja załącznika nr 3 - 15.04.2020  - Załacznik LSR - Plan dzialania - Zatwierdzony Aneksem nr 14 z dnia 27.05.2020 r.  - (Data opublikowania: 2020-06-03)

Aktualizacja załącznika nr 2 - 06.03.2020  - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów   - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 12.03.2020 r.  - (Data opublikowania: 2020-03-16)

Aktualizacja załącznika nr 2 - 27.01.2020  - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów   - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 14.02.2020 r.  - (Data opublikowania: 2020-02-17)

Aktualizacja załącznika nr 3 - 27.01.2020 - Załacznik LSR - Plan dzialania - Zatwierdzony Aneksem nr 13 z dnia 13.02.2020 r.  - (Data opublikowania: 2020-02-17)

Aktualizacja załącznika nr 2 - 15.01.2020  - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów   - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 21.01.2020 r.  - (Data opublikowania: 2020-01-22)

Aktualizacja załącznika nr 3 - 21.10.2019  - Załacznik LSR - Plan dzialania - Zatwierdzony Aneksem nr 12 z dnia 29.11.2019 r.  - (Data opublikowania: 2019-12-04)

Aktualizacja załącznika nr 2 - 21.10.2019  - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów   - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 31.10.2019 r.  - (Data opublikowania: 2019-11-06)

Aktualizacja załącznika nr 2 - 10.06.2019  - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów

Aktualizacja załącznika nr 5 - 20.05.2019 - Załacznik LRS - Plan komunikacji

Aktualizacja załącznika nr 7 - 20.05.2019 - Załacznik Umowa Ramowa - Plan szkoleń

Aktualizacja załącznika nr 3 - 11.04.2018 - Załacznik LSR - Plan dzialania

Aktualizacja załącznika nr 4 - 11.04.2018 - Załacznik LSR - Budżet

Aktualizacja załącznika nr 3 - 08.03.2018 - Załacznik LSR - Plan dzialania

Aktualizacja załącznika nr 2 - 29.10.2018 - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów 

Aktualizacja załącznika nr 3 - 18.10.2018 - Załacznik LSR - Plan dzialania

Aktualizacja załącznika nr 2 - 12.06.2018 - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów

Aktualizacja załącznika nr 3 - 27.04.2018 Załacznik LSR - Plan dzialania

Aktualizacja załącznika nr 2 - 10.04.2018 - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów

Aktualizacja załącznika nr 3 - 29.03.2018 - Załacznik LSR - Plan dzialania

Aktualizacja załącznika nr 2 - 29.12.2017 - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów

Aktualizacja załącznika nr 2 - 30.06.2017 - Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów

Aktualizacja załącznika nr 2 - 02.12.2016 -  Załacznik Umowa Ramowa - Harmonogram naborów

Aktualizacja załącznika nr 6 - 03.11.2016  - Załacznik Umowa Ramowa - Opis stanowisk 

Aktualizacja załącznika nr 7 - 24.10.2016  - Załacznik Umowa Ramowa - Plan szkoleń