W związku z realizacją projektu pt. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszaru LSR „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” na rzecz aktywizacji i tworzenia poczucia przynależności wśród społeczności lokalnej poprzez utworzenie i działalność centrów aktywności lokalnej i akademii młodego lidera informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację do Centrów Aktywności Lokalnej: w Skrwilnie, Rogowie, Brzuzem oraz Ostrowitem a także do Akademii Młodego Lidera w Gminie Rypin.


Kto może być uczestnikiem projektu?


W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają następujące warunki (wymogi formalne obligatoryjne):


1) Mediateka- Centrum Aktywności Lokalnej w Skrwilnie – planowana liczebność grupy docelowej – 10 os.:
a) są mieszkańcami gminy Skrwilno – kryterium będzie weryfikowane na podstawie aktualnego (tj nie starszego niż 7 dni przed dniem jego złożenia) zaświadczenia z Urzędu Gminy o zameldowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie gminy Skrwilno np. ewentualnie rachunek za energię, PIT lub inny dokument zawierający aktualny adres zamieszkania kandydata (lub jego opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej).
b) są w wieku od 14 do 20 lat – kryterium weryfikowane na podstawie danych przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym


2) Mediateka – Centrum Aktywności Lokalnej w Rogowie – planowana liczebność grupy docelowej – 24 osoby:
a) są mieszkańcami gminy Rogowo - kryterium będzie weryfikowane na podstawie aktualnego (tj nie starszego niż 7 dni przed dniem jego złożenia) zaświadczenia z Urzędu Gminy o zameldowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie gminy Rogowo np. ewentualnie rachunek za energię, PIT lub inny dokument zawierający aktualny adres zamieszkania kandydata (lub jego opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej)
b) są w wieku od 16 roku życia - kryterium weryfikowane na podstawie danych przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym


3) Mediateka – Centrum Aktywności Lokalnej w Ostrowitem – planowana liczebność grupy docelowej – 40 os.:
a) są mieszkańcami gminy Brzuze - kryterium będzie weryfikowane na podstawie aktualnego (tj nie starszego niż 7 dni przed dniem jego złożenia) zaświadczenia z Urzędu Gminy o zameldowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie gminy Brzuze np. ewentualnie rachunek za energię, PIT lub inny dokument zawierający aktualny adres zamieszkania kandydata (lub jego opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej)
b) są w wieku 7-14 lat - kryterium weryfikowane na podstawie danych przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym 


4) Mediateka – Centrum Aktywności Lokalnej w Brzuzem – planowana liczebność grupy docelowej – 15 os.
a) są mieszkańcami gminy Brzuze - kryterium będzie weryfikowane na podstawie aktualnego (tj nie starszego niż 7 dni przed dniem jego złożenia) zaświadczenia z Urzędu Gminy o zameldowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie gminy Brzuze np. ewentualnie rachunek za energię, PIT lub inny dokument zawierający aktualny adres zamieszkania kandydata (lub jego opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej)
b) są wieku 12-18 lat - kryterium weryfikowane na podstawie danych przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym


5) Akademia Młodego Lidera – planowana liczebność grupy docelowej – 36 osób:
a) są mieszkańcami gminy wiejskiej Rypin - kryterium będzie weryfikowane na podstawie aktualnego (tj nie starszego niż 7 dni przed dniem jego złożenia) zaświadczenia z Urzędu Gminy o zameldowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie gminy wiejskiej Rypin np. ewentualnie rachunek za energię, PIT lub inny dokument zawierający aktualny adres zamieszkania kandydata (lub jego opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej)
b) są w wieku 10-14 lat - kryterium weryfikowane na podstawie danych przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym

Jak zgłosić się do projektu?


Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania pod artykułem) i złożyć go osobiście lub wysłać pocztą tradycyjna do biura projektu tj. biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” przy ul. Koszarowej 3/5A, 87-500 Rypin

UWAGA! Przed zgłoszeniem się prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa – zgłoszenie się jest równoznaczne z pełną akceptacja treści regulaminu.

Zgłoszenia przyjmujemy od 11.04.2023 do 25.04.2023 r. – decyduje kolejność zgłoszeń!

Jakie formy wsparcia przewidujemy w projekcie ?


W ramach Projektu, w poszczególnych mediatekach i w ramach Akademii Młodego Lidera przewidziano dla uczestników następujące formy wsparcia:
1) Mediateka - Centrum Aktywności Lokalnej w Skrwilnie
a) warsztaty z zakresu szkoły aktywnych liderów (przykładowa tematyka: podstawy komunikacji interpersonalnej, procesy grupowe, praca w zespole, jak aktywizować do działania, jak uniknąć syndromu „samotnego lidera”, planowanie inicjatyw, zarządzanie projektem, źródła pozyskiwania środków na działania społeczne tzw. fundraising – regulacje prawne z tym związane, zasady formalno-prawne wolontariatu)
b) warsztaty z zakresu animacji kulturalnej jako elementu organizacji inicjatyw w społeczności lokalnej
c) warsztaty teatralne - warsztaty dające możliwość zainicjowania pracy nad powstaniem etiudy teatralnej od momentu poznania tekstu, poprzez twórczą pracę nad ruchem scenicznym, choreografię, po przygotowanie własnej scenografii i kostiumów – warsztaty będą skupiać się wokół tematyki inscenizacji odnalezienia Skarbu Skrwileńskiego
d) warsztaty medialno-filmowe
e) wykład nt. pierwszych kin w Polsce
f) wyjazdowy warsztat teatralny
g) spotkanie ze znaną postacią ze świata filmu – wydarzenie otwarte, oprócz uczestników projektu wezmą w nim udział mieszkańcy obszaru LSR
h) gra terenowa - detektywistyczna gra łącząca w sobie marsz na orientację, rozwiązywanie zagadek oraz fabułę opisaną na potrzeby danej miejscowości – wydarzenie otwarte, oprócz uczestników projektu wezmą w nim udział mieszkańcy obszaru LSR
i) pokazy kina plenerowego – wydarzenie otwarte, oprócz uczestników projektu wezmą w nim udział mieszkańcy obszaru LSR


2) Mediateka – Centrum Aktywności Lokalnej w Rogowie
a) warsztaty teatralne
b) spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
c) spotkanie ze znaną postacią ze świata filmu
d) spotkania z autorami popularnych powieści


3) Mediateka – Centrum Aktywności Lokalnej w Ostrowitem
a) warsztaty tańca
b) wyjazdy do placówek kulturalnych (np. teatr, opera, itp.)
c) przeglądy zespołów tanecznych - 4 wydarzenia otwarte, oprócz uczestników projektu wezmą w nim udział mieszkańcy obszaru LSR


4) Mediateka – Centrum Aktywności Lokalnej w Brzuzem
a) warsztaty rzeźbiarskie
b) warsztaty malarskie
c) warsztaty fotograficzne
d) wyjazdy do ośrodków związanych z kulturą i sztuką
e) wystawy prac – 3 wydarzania otwarte, oprócz uczestników projektu wezmą w nim udział mieszkańcy obszaru LSR


5) Akademia Młodego Lidera:
a) warsztaty stacjonarne i objazdowe dot. lokalnych zasobów i potencjału gminy Rypin
b) warsztaty medialne
c) wyjazdy edukacyjne do siedzib lokalnych władz, mediów i ośrodków kultury
d) spotkanie ze znaną postacią ze świata kultury 
e) pokaz kina plenerowego - wydarzanie otwarte, oprócz uczestników projektu wezmą w nim udział mieszkańcy obszaru LSR

Zajęcia stacjonarne w ramach Akademii będą odbywać się w trzech lokalizacjach:
1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowalkach (Kowalki 29)
2. Bibliotece w Borzyminie (Borzymin 5)
3. Bibliotece w Sadłowie (Sadłowo 23)
W każdej z ww. lokalizacji planowane jest utworzenie 12 osobowej grupy. Dlatego w przypadku zaznaczenia chęci udziału w zajęciach Akademii Młodego Lidera prosimy o odręczne dopisanie na formularzu zgłoszeniowym preferowanej lokalizacji, do której dziecko będzie uczęszczało na zajęcia stacjonarne.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:


tel. 505 759 320, 572 352 797, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie