Informujemy, iż w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 13.00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5A, 87-500 Rypin odbędzie się posiedzenie Rady "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ", dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 1/2024 w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Planowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 1/2024 w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
6. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu LGD nr 1/2024 w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Uwaga:
Jednocześnie informujemy, iż począwszy od dnia 10.05.2024 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

 

433883007 838806768287258 4002256323758983530 n

Zapraszamy na cykl  spotkań informacyjno-konsultacyjnych, na których opowiemy o założeniach nowej strategii rozwoju, zasadach wsparcia oraz terminach planowanych naborów. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, w tym m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, radnych, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW.

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu do konsultacji projekt kryteriów wyboru operacji, które będą stosowane w procesie oceny i wyboru operacji finansowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027), interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), komponent Wdrażanie LSR.

 

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu do konsultacji projekt kryteriów wyboru projektów objętych grantem, które będa stosowane w realizowanych przez LGD projektach grantowych finansowanych z  Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 dla priorytetu FEKP.07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny.

Projekt bez nazwy

Wszystkie osoby, które chcą być na bieżąco z naszymi działaniami - wiedzieć kiedy będa odbywały się nabory wniosków, prowadzone będą szkolenia czy kiedy będziemy organizować wydarzenia kulturalne lub sportowe w ramach promocji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 - zapraszamy do zapisywania sie na nasz Newsletter. Gwarantujemy przesyłanie tylko merytorycznych treści związanych z działaniami LGD wynikającymi z wdrażania LSR na lata 2021-2027.

Żeby się zapisać, należy z poziomu strony startowej kliknąć na ikonkę "Newsletter" z prawej strony Menu tematycznego, bądź z poziomu niniejszego artykułu klikając w link https://newsletter-lgd-gdrp-01888.grwebsite.pl/

Regulamin usługi Newsletter

 

1
Szanowni Państwo,
z ogromną radością publikujemy rozstrzygnięcie naszego konkursu. Łącznie wpłynęło 76 zdjęć. W ramach poszczególnych kategorii:
Krajobraz - 26 zdjęć
Zwierzęta - 20 zdjęć
Rośliny - 15 zdjęć
Zabytki - 15 zdjęć.
 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zaprasza wszystkie podmioty, które brały udział w działaniach związanych z wdrażaniem LSR tj. w naborach wniosków, wydarzeniach o charakterze promocyjno-informacyjnym, punktach konsultacyjnych, szkoleniach itp. do wzięcia udziału w badaniu oceny jakości i trafności środków przekazu w ramach prowadzonych działań komunikacyjnych i doradczych.

Zależy nam, aby przekazywane przez nas informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania docierały do jak największego grona potencjalnych wnioskodawców oraz aby były jak najbardziej rzetelne i odpowiadające potrzebom mieszkańców naszego obszaru.

Wypełnione przez Państwa ankiety będą dla nas doskonałą wskazówką i podpowiedzią co jeszcze możemy usprawnić aby kolejne inicjatywy podejmowane przez LGD odpowiadały jeszcze bardziej Państwa potrzebom.

Informujemy, iż ankiety dotyczące ww. badania są anonimowe i dostępne w wersji papierowej w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.elgd.pl

Zapraszamy do udziału w badaniu.

ANKIETY LGD:

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI

- Wersja online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9VwTzYoWLcdKgJeh-Mi6QLXYJKgvGxn3b5DZ_Ru1cgv2DUQ/viewform?usp=sf_link

- Werjsa do pobrania - Ankieta skierowana do mieszkańców w ramach ewaluacji

Ankieta oceniająca jakość funkcjonowania Biura

- Wersja online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc03OqKeyD8U-mp3Pq1FdR8U0T3wECV4nL_ae-PCdn5xVhOZQ/viewform?usp=sf_link

- Werjsa do pobrania - Ankieta oceniająca jakość funkcjonowania Biura LGD