Rypin, 29.05.2023 r

Zawiadomienie

 

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 05.06.2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
 5. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 wraz z dokumentami towarzyszącymi.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 wraz z dokumentami towarzyszącymi.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

W związku z prezentacją podczas zebrania założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, na zebranie zapraszamy również w szczególności zainteresowanych przedstawicieli KGW, SOŁTYSÓW, OSP, ZHP, NGO, PES, oraz przedsiębiorców z obszaru powiatu rypińskiego.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

-/ /-

Dariusz Kolczyński

Rypin, 25.05.2023 r

 

Zawiadomienie

 

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 02.06.2023 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
 5. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 wraz z dokumentami towarzyszącymi.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 wraz z dokumentami towarzyszącymi.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

W związku z prezentacją podczas zebrania założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, na zebranie zapraszamy również w szczególności zainteresowanych przedstawicieli KGW, SOŁTYSÓW, OSP, ZHP, NGO, PES, oraz przedsiębiorców z obszaru powiatu rypińskiego.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

-/ /-

Dariusz Kolczyński

 

W związku z realizacją projektu pt. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszaru LSR „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” na rzecz aktywizacji i tworzenia poczucia przynależności wśród społeczności lokalnej poprzez utworzenie i działalność centrów aktywności lokalnej i akademii młodego lidera informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację do Centrów Aktywności Lokalnej: w Skrwilnie, Rogowie, Brzuzem oraz Ostrowitem a także do Akademii Młodego Lidera w Gminie Rypin.

 

Plak 2

Wielkanoc

Umowa na realizację projektu LGD pn. „Zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszaru LSR „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” na rzecz aktywizacji i tworzenia poczucia przynależności wśród społeczności lokalnej poprzez utworzenie i działalność centrów aktywności lokalnej i akademii młodego lidera” – PODPISANA!😊  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.


Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że niebawem zaczniemy realizację projektu, w ramach którego zostaną utworzone 4 Centra Aktywności Lokalnej: w Skrwilnie, Rogowie, Brzuzem i Ostrowitem oraz powstanie Akademia Młodego Lidera w Gminie Rypin.
Zaplanowano warsztaty medialno-filmowe, teatralne i taneczne, fotograficzne, rzeźbiarskie, malarskie, gry terenowe, pokazy kina plenerowego oraz wyjazdy do instytucji kultury.
W ramach wydarzeń kulturalno-edukacyjnych odbędą się spotkania ze znanymi aktorami.


Szczegóły dotyczące szczegółowego zakresu wsparcia, terminów i kryteriów rekrutacji już niebawem.


Projekt będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 października 2023 r.
Kwota dofinansowania - 419 375 zł

wspólny

Przygotowaliśmy dla Państwa kolejną dawkę ciekawych inspiracji projektowych oraz kolejne przykłady działań animacyjno – aktywizujących do zainspirowania się i wdrożenia ich w obrębie swojej lokalnej społeczności 😊


Części wykładowej będzie towarzyszyć część warsztatowa, podczas której uczestnicy będą mogli wykonać kompozycję florystyczną. Zapraszamy!

 

Prosimy zgłaszać chęć uczestnictwa telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze LGD (Rypin, ul. Koszarowa 3/5A), tel. 505 759 320, 572 352 797, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania!


Przypominamy, że nasz cykl informacyjno-warsztatowy ma na celu przybliżenie Państwu założeń i celów realizowanego przez LGD projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, o którym więcej możecie Państwo znaleźć TUTAJ.

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym członków organów LGD – Zarządu LGD, Rady LGD oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicieli sąsiednich LGD, a także Beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach naszej LSR i osoby zainteresowane wdrażaniem LSR przez Stowarzyszenie Lokalną Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

 

Warsztat refleksyjny odbędzie się 23 lutego 2023 r. w godz. 9:00 – 14:00 w sali konferencyjnej w Rypinie,  przy ul. Lipnowskiej 4.

Chęć uczestnictwa w warsztacie refleksyjnym prosimy potwierdzić telefonicznie pod numerem: 505 759 320, 572 352 797 lub na adres e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 21.02.2023 r.

 

Do pobrania:

 - Scenariusz

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Informujemy, iż trwają prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju i załączników:

Loklane kryteria wyboru

- Plan działania

- Budżet

- Harmonogram planowanych naborów

- Procedura Konkursowa

 

Aktualizacja LSR i załączników wynika z oszczędności budżetowych, które powstały na nastepującyh przedsięwzięciach LSR:

- 1.1.2 Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw (RPO 7)

- 3.2.1 Rewitalizacja społecznogospodarcza miejscowości wiejskich (RPO 7) 

Aktualizacja LSR daje możliwość wykorzystania powstałych oszczędności na dalsze wsparcie rozwoju obszaru i mieszkańców, poprzez dodanie nowego przedsięwzięcia w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków. 

W załączeniu projekt LSR oraz załączników z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Zapraszamy do konsultacji i dostarczania propozycji zmian w LSR w związku z ww. aktualizacją zarówno w spoósb tradycyjny do biura LGD jak równiez do przesyłania drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 13.02.2023 r.

POBIERZ: Lokalna Strategia Rozwoju

POBIERZ: Loklane kryteria wyboru

POBIERZ: Procedura Konkursowa

POBIERZ: Plan działania

POBIERZ: Budżet

POBIERZ: Harmonogram planowanych naborów

POBIERZ: Karta uwag

 

 

 

 

 Ankieta dla mieszkańców obszaru LSR

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ będącego Lokalną Grupą Działania (LGD) dla obszaru powiatu rypińskiego zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat tego na jakie cele powinny zostać przeznaczone oszczędności z budżetu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta jest anonimowa, a informacje dzięki niej pozyskane posłużą LGD do opracowania diagnozy potrzeb mieszkańców Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru powiatu rypińskiego.

Ankieta będzie aktywna do 31 stycznia 2023 r.

 

 LINK DO ANKIETY

 

 

Rypin, 02.01.2023 r.

 

Zawiadomienie 

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 11.01.2023 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
 4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Statutu LGD
 6. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady LGD i/lub uzupełnienia jej składu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

-/ /-

Dariusz Kolczyński