PROCEDURY GRANTOWE

Procedura naboru, oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego + Załączniki - (Zmiana i aktualizacja kryteriów wyboru wynikła z uwagi na epidemię koronawirusa) - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 10.06.2020 r.  - (Data opublikowania: 2020-06-18)

Procedura naboru, oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego + Załączniki - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 10.03.2020 r.  - (Data opublikowania: 2020-03-19)

Procedura wdrażania grantów w ramach projektów grantowych   „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego + Załączniki  - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 27.01.2020 r.  - (Data opublikowania: 2020-02-04)

Procedura wdrażania projektów objętych grantem w ramach projektów grantowych „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny -  Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 31.10.2019 r.  - (Data opublikowania: 2019-11-06)

Procedura naboru, oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych   „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny – zatwierdzona pismem Urzędu Marszałkowskiego z dn. 29 lipca 2019 r.

PROCEDURA NABORU, OCENY I WYBORU GRANTÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH „STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION PÓŁNOC” - EFS - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 13.09.2018 r.EFS - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 13.09.2018 r. (nieaktualne)

PROCEDURA NABORU, OCENY I WYBORU GRANTÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH - grudzień - 2015.

PROCEDURY KONKURSOWE

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego + Załączniki  - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 27.01.2020 r.  - (Data opublikowania: 2020-02-04)

Procedura wdrażania projektów objętych grantem w ramach projektów grantowych „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny -  Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 31.10.2019 r.  - (Data opublikowania: 2019-11-06)

Procedura naboru, oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych   „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny – zatwierdzona pismem Urzędu Marszałkowskiego z dn. 29 lipca 2019 r.

PROCEDURA NABORU, OCENY I WYBORU GRANTÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH „STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION PÓŁNOC” - EFS - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 13.09.2018 r.EFS - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 13.09.2018 r. (nieaktualne)

PROCEDURA NABORU, OCENY I WYBORU GRANTÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH - grudzień - 2015.

PROCEDURY KONKURSOWE

Procedura konkursowa PROW, RPO WK-P - Lipiec 2023.pdf

Procedura konkursowa PROW, RPO WK-P - Grudzień 2018.pdf

Procedura konkursowa PROW, RPO WK-P - Luty 2017.doc

Procedura konkursowa PROW RPO WK-P Listopad 2016.pdf

Procedura konkursowa - PROW RPO W-KP - Grudzień 2015.pdf

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

 

Kryteria oceny PROW - Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw.pdf  - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 28.06.2021 r. - - (Data opublikowania: 2020-06-30)

Kryteria oceny EFRR - Przedsięwzięcie 1.1.2 Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw.pdf Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 10.06.2020 r.  - (Data opublikowania: 2020-06-18)

Kryteria oceny PROW - Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.pdfZatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 23.12.2019 r.  - (Data opublikowania: 2019-12-30

Kryteria oceny PROW - Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną.pdf

Kryteria oceny PROW - Przedsięwzięcie 2.2.1 Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego.pdf - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 23.12.2019 r.  - (Data opublikowania: 2019-12-30

Kryteria oceny EFRROW - Przedsięwzięcie 3.1.1 Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD .pdf - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 26.04.2018 r.

Kryteria oceny PROW - Przedsięwzięcie 3.1.2 Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji.pdf  Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 21.01.2020 r.  - (Data opublikowania: 2020-01-22)

Kryteria oceny EFRR - Przedsięwzięcie 3.2.1 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich.pdf 

Kryteria oceny EFS - Przedsięwzięcie 3.2.2 Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcie animacji i przedsiębiorczości społecznej - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 17 października 2019 r.

Kryteria oceny EFRR - Przedsięwzięcie 3.2.3 Aktywność ludzi młodych.pdf  - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 13.07.2023 r. - (Data opublikowania: 2023-07-13)

KRYTERIA ARCHIWALNE

Kryteria oceny GRANTY EFS.pdf

Kryteria oceny GRANTY PROW.pdf

Kryteria oceny EFRR - Przedsięwzięcie 3.2.1 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich.pdf

Kryteria oceny PROW - Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw.pdf - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 6.05.2019 r.

Kryteria oceny PROW - Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw.pdf

Kryteria oceny PROW - Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw.pdf

Kryteria oceny EFRR - Przedsięwzięcie 1.1.2 Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw.pdf Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 10.03.2020 r.  - (Data opublikowania: 2020-03-19)

Kryteria oceny EFRR - Przedsięwzięcie 1.1.2 Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw.pdf - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 26.04.2018 r.

Kryteria oceny PROW - Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.pdf

Kryteria oceny PROW- Przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.pdf

Kryteria oceny PROW - Przedsięwzięcie 2.2.1 Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego.pdf

Kryteria oceny PROW - Przedsięwzięcie 2.2.1 Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego.pdf

Kryteria oceny PROW - Przedsięwzięcie 3.1.2 Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji.pdf

Kryteria oceny PROW - Przedsięwzięcie 3.1.2 Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji .pdf

Kryteria oceny GRANTY EFS - Przedsięwzięcie 3.2.2 Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcie animacji i przedsiębiorczości społecznej - Zatwierdzone pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 24 lipca 2019 r. 

Kryteria oceny PROW GRANTY - GRUDZIEŃ 2015.pdf

Kryteria oceny EFRR - GRUDZIEŃ - 2015.pdf

Kryteria oceny EFRR GRANTY - GRUDZIEŃ - 2015.pdf

Kryteria oceny EFS - GRUDZIEŃ - 2015.pdf